| Avtor:

Kmečka gospodinjstva bodo vodila knjigovodstvo

Kmečka gospodinjstva, ki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presežejo 7.500 evrov, bodo morala s 1. januarjem 2014 začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene.

Vir: ekvarner.info

Vir: ekvarner.info

Obvezno knjigovodstvo za kmečka gospodinjstva določa 47. člen Zakona o dohodnini. Ta določa, da so člani kmečkega gospodinjstva, katerega povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.500 evrov, dolžni določiti nosilca dejavnosti in ugotavljati davčno osnovo od odhodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Tako bodo morala kmečka gospodinjstva, ki bodo presegla prag 7.500 evrov dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ugotavljati vsaj pet let.

Vir: ministrstvo za kmetijstvo in okolje