| Avtor:

Prekmurščina dobila svojo slovnico

Včeraj so na Cankovi predstavili Prekmursko slovensko slovnico dr. Avgusta Pavla, jezikoslovca, zgodovinarja in prvega prekmurskega znanstvenika, rojenega na Cankovi, ki je Madžarom leta 1942 predložil končni tipkopis prekmurske slovnice. Madžari so naročili delo, ki bi pod naslovom Vend nyelvtan (Vendska slovnica) dokazovalo, da Prekmurci nismo slovanski narod in da nimamo nič skupnega s Slovenci, ampak smo Vendi. Pavel je želel Madžare prelisičiti, za madžarski naslov je namreč skril slovnico prekmurskega jezika, pisano v madžarščini, ki dokazuje ravno nasprotno. Madžari so njegovo namero odkrili in slovnice niso izdali. Niso pa je izdali niti Slovenci – vse do lanskega leta.

Prekmurska slovenska slovnica_1Na predstavitvi slovnice je navzoče najprej pozdravil župan Občine Cankova, Drago Vogrinčič, akademik dr. Anton Vratuša je spregovoril o svojih začetkih raziskovanja prekmurskega narečja in o osebni izkušnji prekmurskega znanstvenika, akademkinja dr. Zinka Zorko pa je predstavila način raziskovanja narečij na primeru cankovskega govora.

Prekmursko slovensko slovnico, ki je izšla lansko leto kot 100. knjiga zbirke Zora pri Mednarodni založbi Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Mariboru, sta predstavila urednik dr. Marko Jesenšek in prevajalka dr. Marija Bajzek Lukač. Slovnica vzporeja originalno madžarsko besedilo s slovenskim prevodom, kar je še posebej zanimivo za jezikoslovce, nič manj pa besedilo ne priteguje laičnih bralcev, predvsem Prekmurcev, ki bi radi pobliže spoznali svoj jezik.

Avgust Pavel_Prekmurska slovenska slovnica

Vir: http://www.ff.uni-mb.si/

Avgust Pavel je bil rojen 28. avgusta 1886 na Cankovi, umrl pa 2. januarja 1946 v Sombotelu. Že leta 1909 je izdal knjigo o glasoslovju cankovskega narečja, za tem pa se je lotil pisanja prekmurske slovnice, ki je nastala že v času prve svetovne vojne, a je potem obležala za tri desetletja in oživela v času druge svetovne vojne, ko jo je Pavel želel priobčiti kot učbenik za prekmurske osnovne, srednje in poklicne srednje šole.

Za slovnico je Pavel zapisal:Prekmurski slovenski jezik je v moji slovnici prvič normiran in predpisan, zato se zavedam, da ni brez napak. Strokovnjakom se opravičujem zaradi teh neizogibnih začetniških težav in drugih nestrokovnosti.”

Z izidom Prekmurske slovenske slovnice smo se Prekmurci in Slovenci kulturno, jezikovno in narodnostno obogatili. Ravno iz te misli je izhajal dr. Avgust Pavel, ko je začel snovati pot strokovnega opisovanja prekmurskega jezika. Prekmurščina ni le narečje, ampak je čisto pravi, skozi knjižno zgodovino izpričan knjižni jezik. 

Foto: D. Š.