| Avtor:

Razpis za subvencionirano bivanje 2014/2015

Študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru so objavili razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2014/2015.

Vir: student.si

Vir: student.si

Prošnjo za sprejem in za podaljšanje subvencioniranega bivanja morajo študenti oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prošnjo za sprejem morajo študenti oddati do 12. avgusta 2014, prošnjo za podaljšanje bivanja pa do 20. avgusta 2014. Tisti, ki bodo letos prvič oddali prošnjo, bodo lahko spremljali prednostno listo na portalu eVŠ, in sicer bodo Pisarne za študentske domove informativno prednostno listo objavile do 12. septembra 2014. Tisti, ki pa bivanje podaljšujejo, pa bodo o tem ali izpolnjujejo pogoje obveščeni po 15. oktobru 2014.

Študentski domovi v Ljubljani letos razpisujejo 7452 ležišč, od tega 2547 za sprejem. Pri zasebnikih je v Ljubljani na voljo 900 ležišč. V Mariboru študentski domovi razpisujejo 2867 ležišč, medtem ko je v Študentskih domovih Univerze na Primorskem na voljo 226 ležišč,  700 ležišč pa razpisujejo zasebniki. Visokošolsko središče v Kranju, in sicer dijaški in študentski dom Kranj letos razpisu 259 prostih mest.
Višina cenzusa

Cenzus znaša 2.284,77 evrov bruto na družinskega člana v letu 2013. Pri izračunavanju bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov. Prav tako ne dohodki študenta in družinskih članov, ki so prejeti za delo prek študentskega servisa, če ti ne presežejo davčne olajšave za leto 2013. Ta znaša 2.477,03 evrov.