| Avtor:

Sprejet Zakon o dimnikarskih storitvah – prinaša prednosti ali zgolj farso?

Poslanci Državnega zbora so 25. oktobra 2016 sprejeli Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS), ki je začel veljati s 1. januarjem letošnjega leta. Zakon, ki ga je 48 poslancev podprlo, prepušča izbiro dimnikarja in dimnikarske službe uporabnikom, hkrati pa uvaja licenčni sistem opravljanja dimnikarskih storitev.

vir: www,24ur.com

vir: www.24ur.com

Ta licenčni sistem naj bi po trditvah ministrstva za okolje in prostor prinašalo številne prednosti, tako za dimnikarske službe, kot za uporabnike dimnikarskih storitev. Po 6. odstavku 7. člena ZDimS lahko dimnikarska družba opravlja dimnikarske storitve na celotnem območju Republike Slovenije. Ministrstvo kot prednost navaja tudi prosto izbiro uporabnikov do dimnikarske družbe za posamezno malo kurilno napravo, kar določa 5. člen ZDimS, medtem ko bo seznam dimnikarskih družb objavljen na spletni strani ministrstva v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona (to je do 19. januarja 2017), kar navajata 19. odstavek 7. člena ter 4. odstavek 33. člena ZDimS. Tisti uporabniki, ki se bodo odločili za menjavo dimnikarskih družb, imajo to čas storiti do zadnjega oziroma 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za obdobje najmanj enega leta oziroma 12 mesecev, kar pa se lahko skrajša, če bi pristojna inšpekcija ugotovila, da dimnikarska družba ne opravlja dimnikarskih storitev v skladu z novim zakonom, kar predpisuje 2. odstavek 18. člena ZDimS. Če se za spremembo izvajalca ne bodo odločili, se bo domnevalo, da so uporabniki z dosedanjim izvajalcem dimnikarskih storitev zadovoljni in bodo svoje delo opravljali izvajalci, ki so ga dotlej.

Vir: www.ziri.si

Vir: www.ziri.si

Vendar pa se nam pri tem poraja vprašanje, ali novo sprejet zakon zares prinaša prednosti za vse, ki jih zakon zadeva, predvsem mislimo tu na dimnikarske družbe oziroma izvajalce dimnikarskih storitev. 33. člen zakona v 6. odstavku predpisuje, da lahko do objave seznama dimnikarskih družb na spletni strani ministrstva opravljajo dimnikarske storitve zgolj tisti izvajalci, ki so dne 31. decembra 2016 opravljali dimnikarske storitve, torej tiste fizične osebe, ki so na dan 31. decembra 2016 bile zaposlene pri izvajalcih iz prejšnjega stavka in so imele ustrezne kvalifikacije za opravljanje dimnikarske službe. Torej, to so tisti koncesionarji oziroma dimnikarske družbe, ki so že uveljavljene in po tem členu torej tudi pristojne za izvajanje dimnikarskih storitev. Hkrati ti uveljavljeni koncesionarji oziroma dimnikarske družbe že lahko pobirajo podpise pri uporabnikih, ki želijo menjati izvajalca dimnikarskih storitev, nove dimnikarske službe pa morajo na pridobitev dovoljenj o opravljanju dimnikarskih storitev počakati do konca januarja. Pri tem se eden izmed novih izvajalcev dimnikarske službe s področja Prekmurja sprašuje, kje je torej ta prednost za izvajalce dimnikarskih storitev? Kot rečeno, morajo novi izvajalcih dimnikarskih storitev počakati še do konca januarja, ko bodo lahko začeli zbirati podpise pri novih uporabnikih, torej si bodo šele takrat lahko začeli pridobivati stranke. Ravno tu pa se pojavi problem. Do takrat bodo uporabniki že podpisali sodelovanje z uveljavljenimi koncesionarji, novi izvajalci dimnikarskih storitev pa bodo ostali brez njih. Kje je torej možnost uporabnikov o prosti izbiri izvajalcev, če se tem ne ponudijo isti pogoji? Pri tem bi bilo vsekakor na mestu, da bi se glede zbiranja podpisov o sodelovanju med izvajalci dimnikarskih storitev in uporabniki določili enotni pogoji in enak čas glede pričetka zbiranja podpisov.

Z uveljavitvijo tega zakona lahko rečemo, da situacija stagnira, vsaj za nove izvajalce dimnikarskih storitev. Ker si vsaj še do konca januarja ne morejo zagotoviti strank, se lahko zgodi, da bodo na koncu ostali brez njih, uveljavljene dimnikarske družbe pa bodo še naprej ohranjale monopol v svojih rokah. Kje so torej prednosti za vse izvajalce dimnikarskih storitev, kot je zatrdilo ministrstvo?

Vir: www.pisrs.si