| Avtor:

Spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih prinašajo več pravic

Ljubljana – Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru. Pravice, ki jih ureja predlog Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, so del ukrepov enotne družinske politike, ki se s številnimi ukrepi že izvaja. Predlagani zakon naj bi nadgradil že obstoječe pravice na tem področju.

Ključne spremembe bodo tako naslednje:

Porodniški dopust se bo preimenoval v materinski dopust in bo še vedno trajal 105 dni. Vsak od staršev bo imel pravico do 130 dni starševskega dopusta. Mati bo lahko na očeta prenesla 100 dni, 30 dni pa bo morala obvezno izkoristiti sama, medtem ko lahko oče na mater prenese vseh 130 dni.

Nov zakon prinaša, poleg že določenih 15 dni očetovskega dopusta tudi 15 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga bo lahko izkoristil po preteku starševskega dopusta. To pomeni, da se bo celotno trajanje dopusta podaljšalo za dobra dva tedna. Vendar pa bo ta novost uveljavljena v 3 letih po letu, ki sledi 2,5-odstotni rasti BDP-ja. Takrat se bo dolžina plačanega očetovskega dopusta vsako leto podaljšala za 5 dni, dolžina neplačanega dopusta pa se bo vsako leto skrajšala za 25 dni.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

S sprejetjem zakona se bo podaljšala tudi pravica do dela s krajšim delovnim časom v primeru dveh otrok, ki bo po novem do končanega prvega razreda. Dodatek k otroškemu dodatku v enostarševskih družinah se bo zvišal z zdajšnjih 10 % na 30 %.

Boljše bodo urejene tudi pravice za socialne starše. Posvojiteljski dopust bo enak, kot starševski dopust za biološke starše, v primeru, da bo posvojeni otrok star manj kot 8 let. Zakon bolje ureja tudi pravico do krajšega delovnega časa in delnega plačila za izgubljen dohodek  za rejnike in skrbnike, očetovski dopust za osebo, ki za otroka dejansko skrbi, vendar v primeru, če ga ne izkoristi oče, posvojitelji pa bodo dobili tudi darilo ob rojstvu novorojenčka.

Z uvedbo zakona bo uvedeno nadomestilo za čas dojenja, in sicer  eno uro dnevno do otrokovega 18. meseca starosti. Do devetega meseca bo nadomestilo v višini 1/8 minimalne plače, od 9. do 18. meseca pa s plačilom prispevkov  za  socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače brez nadomestila.

Manjše bo administrativno breme za delodajalce, saj bodo oproščeni zahtev izpolnjevanja osnov za odmero nadomestila pri dopustih in sporočanja glede prenesenega dopusta. Delo se bo poenostavilo tudi za centre za socialno delo, poenotile pa se bodo tudi vsebine pravic in rokov.

Zakon se bo spremenil zaradi implementacije evropskega pravnega reda v slovensko zakonodajo in zaradi evropske direktive po zmanjšanju neenakosti med ženskami in moškimi na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Urediti pa je potrebno tudi pravice socialnim staršem.

Prispevek: Anja Vlaj

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti