| Avtor:

Svetovni dan hrane

Organizacija Združenih narodov je leta 1976 razglasila 16. oktober za svetovni dan hrane, in sicer v spomin na leto 1945, ko je bila v OZN ustanovljena Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo. Glavni namen svetovnega dneva hrane je ozaveščanje, da je na svetu še vedno veliko ljudi, ki jim primanjkuje hrane.

Vir: fao.org

Vir: fao.org

Letošnja osrednja tema svetovnega dneva hrane so trajnostni sistemi hrane za zagotavljanje prehranske varnosti in prehranjevanja. Ta tema izpostavlja, da je dobra prehranjenost posameznika odvisna od zdravega načina prehranjevanja; da zdrav način prehranjevanja potrebuje zdrave oziroma trajnostno naravnane prehranske sisteme ter tudi ozaveščanje, izobraževanje, zdravstveno varstvo. Tretje sporočilo pa je, da zdrave, trajnostno naravnane prehranske sisteme zagotavljajo ustrezne politike, spodbude in sistemi upravljanja.

Lokalna samooskrba

Vse bolj pomembni postajata lokalna samooskrba in prehranska varnost. Kmetijski inštitut Slovenije ocenjuje, da je agregatna stopnja samooskrbe s hrano v Sloveniji med 68 in 75 %. Kljub temu pa je samozadostno preskrbo s hrano težko zagotoviti zaradi neugodnih naravnih razmer za kmetijstvo, saj več kot 60 % ozemlja pokrivajo gozdovi.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje