| Avtor:

Zmanjšanje števila brezposelnih

Konec avgusta 2013 je bilo 116.600 brezposelnih oseb, kar je za 0,5 % manj kot prejšnji mesec. Število brezposelnih pa se je od januarja do avgusta zmanjšalo za 7.658 oseb.

Vir: data.si

Vir: data.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zmanjšanje števila brezposelnih pripisuje umirjenim gibanjem na trgu dela in ukrepov aktivne politike zaposlovanja. V prvih šestih mesecih tega leta je bilo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključenih 21.566 brezposelnih oseb, to pa je 101 % več kot lansko leto.

Ministrstvo uporablja tudi sredstva Evropskega socialnega sklada, in sicer so v tem letu počrpali že polovico sredstev, ki so predvidena za to leto. Tako so letos izplačali že več kot 45 milijonov evrov.  Ta sredstva so namenjena aktivni politiki zaposlovanja za brezposelne, ukrepom za zaposlene, modernizaciji institucij na trgu dela pa tudi za regijske štipendijske sheme.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti