Očiščevalna akcija

Občina Grad tudi v letu 2014 organizira OČIŠČEVALNO AKCIJO po celotni občini.

Z akcijo se povečuje skrb za naravo in kulturo bivanja, udeležijo se je pa vsa aktivna društva v Občini Grad ter ostali občani, ki poskrbijo za čistejše bivalno okolje v svoji vasi.

Dvakrat je v zadnjih letih očiščevalna akcija potekala skupaj z vseslovensko in svetovno prostovoljno okoljsko akcijo OČISTIMO SLOVENIJO – OČISTIMO SVET! Tej akciji se je v letih 2010 in 2012 pridružila tudi občina Grad, ki je že utečeno očiščevalno akcijo razširila in uspešno z velikim številom udeležencem počistila večino divjih odlagališč v občini.

V letu 2014 bo potekala očiščevalna akcija, na kateri bomo čistili vse javne poti, obcestne jarke, potoke, javne površine okrog šole, cerkve, kapelic in drugih javnih ustanov, počistili pa bomo tudi vse poti in okolico svojih vasi in domov.

Akcija bo potekala v soboto, 29. marca 2014. Po akciji se bodo vsi udeleženci okrepčali z malico na nogometnem igrišču pri Gradu.

Z akcijo bomo nadaljevali zastavljene cilje in skušali ozaveščati občane o varovanju narave in ločevanju odpadkov. Še posebej je to ozaveščanje namenjeno k zavesti, da ne smemo smeti odlagati na divja odlagališča po gozdovih in jarkih ter skrbeti za čisto okolje, v katerem živimo.

Informacije: Danijela Krpič, tel: 02/551 88 90, e-pošta: info@obcina-grad.si

PRIDRUŽI SE TUDI TI! SKUPAJ NAM BO USPELO!

Skupaj bomo očistili naše okolje odvrženih smeti, si okrepili zavest o odlaganju smeti in tako prispevali k boljšemu življenju in čistejši naravi!

VABLJENI!